Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

                               

                             Vitajte na stránke szchsl.wbl.sk                            

                      

                                                    

             Zakladná organizácia Slovenského zväzu chovateľov

                                           Stará Ľubovňa

 

                                                                         

                                                                                 

 

          

 

                  Slovenský zväz chovateľov ZO - Stará Ľubovňa

Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Sídlom zväzu a jeho vrcholových orgánov je Bratislava. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii Zväzu. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu vyjadrenými stanovami Zväzu.

 

 

 

 

TOPlist